رموز استاد بزرگی

رموز استاد بزرگی

توسط استاد بزرگ ایگور اسمیرنف

ترجمه از : خانم رینا فقیه

موضوع : چطور بازی کنید (استراتژی)

این درس احتمالا مهمترین قسمت آموزش است. در مقدمه راجع به اهمیت دانش شطرنج صحبت کردم . زمانیکه شما ایده های اساسی بازی شطرنج را می فهمید، در هر پوزیسونی می توانید بهترین حرکت را پیدا کنید. این ایده ها می تواند بازی شما را با ثبات و قوی سازد. همچنین گفتم که شما نبایستی همیشه پذیرای هر دانش جدید بی هدفی باشید، بلکه سعی کنید اساسا سیستم تفکر خود را بهتر کنید. در خلال این درس من دقیقا به شما خواهم گفت که استاد بزرگان چگونه طی یک بازی شطرنج فکر می کنند. شما یک سیستم تفکر مشخص شامل چندین مرحله آسان را کسب خواهید کرد. با دنبال کردن این مراحل شما به نتایج استاد بزرگی می رسید.

به شما شدیدا توصیه می کنم چندین بار این مطالب را مرور کنید تا ایده ها را کاملا متوجه شوید. پس از آن شما درخواهید یافت که این ایده ها ، آنچنان که در ابتدا به نظر می رسند دشوار نیستند. پس از مدتی تمرین به طور اتوماتیک بدین روش فکر خواهید کرد و از پیشرفت سریع لذت خواهید برد.

بگذارید شروع کنیم . من به شما چند ایده کلی می گویم ...


زمان: 2018-07-03 15:15:02